Real grily trouby kamna rozprašovač čistič 550 g

TOP 26 v kategorii Čisticí prostředky na spotřebiče

Produkty vybíráme automaticky podle recenzí uživatelů, zájmu o produkt a prodejů.

Real grily trouby kamna rozprašovač čistič 550 g

88 %
Popis produktu Popis produktu Použití Real čistící prostředek: Vyčistí vnější i vnitřní prostory trouby, grily, grilovací rošty, kamna, sporáky, připálené hrnce či vložky...
88 Kč
Doprava 69 Kč,Skladem
Doporučená nabídka DrogerieShop.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (10)

Skladem • 1 varianta49 Kč99 % • 115 472 recenzíShop roku 2023 - VítězDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč100 % • 4 908 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč95 % • 815 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč100 % • 3 031 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč99 % • 2 966 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč9 447 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta99 Kč4 neověřené recenzeDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč93 % • 410 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 88 066 recenzíShop roku 2023 - FinalistaDalší informace
Skladem • 1 varianta99 Kč65 neověřených recenzíDalší informace

Popis produktu

Popis produktu Popis produktu Použití Real čistící prostředek: Vyčistí vnější i vnitřní prostory trouby, grily, grilovací rošty, kamna, sporáky, připálené hrnce či vložky...

Parametry produktu

Výrobce
Značka
Hmotnost
0.55 kg
Použití
na grily a trouby

Recenze

 • , zakoupeno v Balshop.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Velice účinný

 • , zakoupeno v DROGEO.CZ

  Doporučuje produkt

  100 %

  opravdu vyčistí

 • , zakoupeno v Drogerie PeMi

  Doporučuje produkt

  100 %

  Přípravek, který opravdu funguje

Parametry produktu

Výrobce
Značka
Hmotnost
0.55 kg
Použití
na grily a trouby

Popis produktu

Popis produktu

Popis produktu

Použití Real čistící prostředek:

Vyčistí vnější i vnitřní prostory trouby, grily, grilovací rošty, kamna, sporáky, připálené hrnce či vložky a skla krbových kamen. Působí samočinně, bez mechanických zásahů. Stačí nastříkat a setřít. Pozor žíravý!

Bezpečnostní upozornění

GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Hydroxid sodný

H290

Může být korozivní pro kovy.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.  

Použití Real čistící prostředek:

Vyčistí vnější i vnitřní prostory trouby, grily, grilovací rošty, kamna, sporáky, připálené hrnce či vložky a skla krbových kamen. Působí samočinně, bez mechanických zásahů. Stačí nastříkat a setřít. Pozor žíravý!

Bezpečnostní upozornění

GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Hydroxid sodný

H290

Může být korozivní pro kovy.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.  

HS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

EUH206

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P332+P313

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P401

Skladujte při uvedené na etiketě či bezpečnostním listu  

Bezpečnostní list najdete ZDE

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 varianta69 Kč95 % • 815 recenzíDalší informace

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

16zákazníků doporučuje produkt
1zákazník nedoporučuje produkt
88 %
průměr z 18 hodnocení
5
14 ×
4
1 ×
3
1 ×
2
1 ×
1
1 ×
 • , zakoupeno v Balshop.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Velice účinný

 • , zakoupeno v DROGEO.CZ

  Doporučuje produkt

  100 %

  opravdu vyčistí

 • , zakoupeno v Drogerie PeMi

  Doporučuje produkt

  100 %

  Přípravek, který opravdu funguje

 • Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 varianta69 Kč95 % • 815 recenzíDalší informace
 • , zakoupeno v VMD

  Doporučuje produkt

  10 %
  • nevyhodu
 • , zakoupeno v VMD

  Doporučuje produkt

  100 %

  Dělá to, co má. Velmi účinný. Doporučuji i proto, že je to český produkt za rozumnou cenu.

 • , zakoupeno v DROGEO.CZ

  Doporučuje produkt

  90 %
  • Kvalitní prostředek
 • , zakoupeno v DROGEO.CZ

  Doporučuje produkt

  100 %

  už jsem vyzkoušela čistí dobře trouba jako nová

 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Nedoporučuje produkt

  40 %

  Není špatný, ale starší mastnotu neodstraní. Nečistí až tak pěkně jak píší v recenzích.

 • Doporučuje produkt

  100 %
  • Nejlepší čistič na trouby jaký jsem kdy měla, mastné usazeniny šli po pár minutách setřít a povrch zůstal čistý - tudíž nebyla nutná opakovaná aplikace jako u jiných přípravků k dosažení dobrého vyčištění.
  • Na skla u kamen funguje taky dobře.
 • , zakoupeno v DROGEO.CZ

  Doporučuje produkt

  100 %

  Kvalitní vyrobek.